Spedycja krajowa i międzynarodowa – czym jest i dlaczego jest mylnie pojmowana?

0 Comments


Niezależnie, czy masz na myśli pojęcie jakim jest spedycja krajowa czy międzynarodowa, jest to jedno z najczęściej mylonych i niedokładnie określonych pojęć w polskim systemie prawnym. W naszym kraju panuje mocne przeświadczenie o tym, że firma, która zajmuje się jedynie zleceniem przewozów to spedytor, a całą resztę można określić jako przewoźników. Nic bardziej mylnego!

Spedycja krajowa i międzynarodowa – ustawa

Okazuje się, że ustawodawca wcale nas nie rozpieszcza- prawna i formalna definicja spedycji jest bardzo oszczędna i zdawkowa. Zgodnie z art. 794 kc, spedycja to:

„wysyłanie lub odbieranie przesyłek albo podejmowanie innych czynności związanych z przewozem.”

Dodatkowo, ważną informacją jest to, że umowa spedycyjna musi być profesjonalna a ustawa stanowi, że wszystkie wspomniane czynności podejmuje się w ramach przedsiębiorstwa i za wynagrodzeniem. Z tego wynika, że spedycja to usługa i w najszerszym tego słowa znaczeniu jest to swego rodzaju logistyka transportowa, obsługa przesyłki w zakresie jej nadania, odbioru, przewozu.

Logistyka transportowa – jaką umowę wybrać?

Najbardziej uniwersalny szablon obejmujący wszystkie usługi to umowa zlecenie. Do 1965 roku usługi spedycyjne regulował kodeks handlowy. W tamtym czasie działalność tego typu była traktowana jako rodzaj komisu. Obecnie, kodeks cywilny przesuwa akcent na wymiar usługowy.

Czym jest logistyka transportowa? Już od ponad 20 lat, w Polsce pojęcie logistyki staje się coraz bardziej popularne. W dużym uproszczeniu pojęcie oznacza dyslokację zasobów, transport, pakowanie, zarządzanie łańcuchem dostaw. Krótko mówiąc, bez odpowiedniej logistyki, żadne firmy transportowe nie przetrwałyby. Tak więc, spedycja to rodzaj logistyki (z prawnego punktu widzenia), ograniczona do organizowania transportu.

Spedycja – definicja

Podsumowując wszystkie dotychczasowe informacje, spedycja jest to ogół podejmowanych przez firmę działań (czyli zarządzanie i zorganizowanie) związanych z przesyłaniem rzeczy. Mają one doprowadzić do efektywnego oraz bezpiecznego dostarczenia przesyłki we wskazane miejsce. Warto zwrócić uwagę na to, że definicja nie odnosi się do przewozu jako takiego.

I słusznie! Dlaczego? Tak naprawdę logistyka transportowa nie skupia się na przewozie jako takim. Co konkretnie wchodzi więc w zakres spedycji? Przede wszystkim:
-przetwarzanie oraz przechowywanie dokumentów związanych z daną przesyłką,
-zlecenie składowania oraz przechowywania,
-przepakowywanie ładunków,
-załadunek,
-ubezpieczenie ,
-odprawa celna (ewentualnie),
-przewóz i odbiór,
-rozładunek,
-oraz sprawdzanie zawartości przesyłek.
Warto tutaj nadmienić, że oczywiście nie każde zlecenie będzie obejmowało taki szeroki zakres czynności. Jednak niezależnie od innych czynników, zarówno spedycja krajowa, jak i międzynarodowa ma na celu doprowadzić do przesyłania towaru z punktu A do B, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem oraz innymi przepisami.

Z czego wynikają nieścisłości?

W głównej mierze, wszelakie nieporozumienia oraz zamieszanie, które powstają wokoło spedycji wynikają z ustawy o transporcie drogowym. Z dokumentu wynika, że spedycję należy traktować jako odmianę przewozu, jednak bez posiadania własnych środków transportowych.

A więc, aby założyć firmę spedycyjną, należy zdobyć licencję transportową. Taki stan rzeczy jedynie utwierdza wszystkich w mylnym przekonaniu, że ta branża ma cokolwiek wspólnego z przewozem jako takim. Tak naprawdę, właścicieli firm spedycyjnych od transportowych odróżnia jedynie to, czy korzystają z pojazdów własnych czy cudzych. Paradoksem jest jednak to, że mimo braku posiadania własnego transportu, przedsiębiorcy muszą posiadać wcześniej wspomnianą licencję transportową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *