Logistyka transportowa – co to jest i na czym polega?

0 Comments


Dla wielu ludzi nie związanych zawodowo z transportem, może wydawać się, że zorganizowanie wszelakich przewozów jest bardzo łatwym logistycznie przedsięwzięciem. Wystarczy jedynie załadować towar np. na samochód czy samolot i dostarczyć go pod wskazany adres. Brzmi mało skomplikowanie, prawda? Nic bardziej mylnego. Największą i najważniejszą częścią tego procesu jest organizacja. Zorganizowanie poszczególnych etapów, połączenie ich w logiczną całość jest niezwykle trudne i wymaga pracy specjalistów. Temu właśnie służy logistyka transportowa.

logistyka w transporcie

Co to jest logistyka transportowa?

Przewożenie towarów z punktu A do B tylko z pozoru wydaje się nieskomplikowane. W rzeczywistości jest to bardzo złożony proces. Trzeba w nim ująć wszystkie jego aspekty, a to wymaga niezwykłej organizacji.

Tym zajmuje się właśnie logistyka transportowa. Jest to szeroki termin, który obejmuje planowanie transportu (tak, by przebiegał optymalnie), wdrożenie planu (sam transport), nadzór oraz kontrolę nad procesem i magazynowanie. Aby przewieźć cokolwiek trzeba zwrócić uwagę na aspekty logistyki w transporcie i coraz częściej firmy transportowe świadczą usługi w tym aspekcie. Warto jest zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorstwa tego typu.

Logistyka w transporcie – główne zadania

To, jak istotną rolę w transporcie odgrywa logistyka można przeczytać w dokumencie Komisji Europejskiej Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do rozwoju zrównoważonej mobilności. Zaprezentowano tam opinię, która mówi, że:

„optymalizacja europejskiego systemu transportowego będzie możliwa dzięki zastosowaniu koncepcji logistycznych. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach transportowych i na ich styku z innymi podmiotami jest tu rozpatrywane z punktu widzenia korzyści ogólnospołecznych, związanych ze zmniejszaniem negatywnych efektów działalności transportowej. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie stwarza logistyka transportu w zakresie zrównoważonego rozwoju i poprawy efektywności systemu transportowego.”

Mówi się, że około 80% funkcji logistycznych stanowią kłopoty transportowe. Odnosi się to do gospodarki magazynowej, składowania, przewozu materiałów, lokalizacji centrów zaopatrzeniowych (lub dystrybucyjnych), dostępności i wykorzystania środków transportu, stosowania technologii itd.

Logistyka transportowa to ciąg organizacyjno-technologiczny. Ingeruje on  w działania: informatyczne, materiałowe, dystrybucyjne, eksploatacyjne, regulacyjne (fazy przewozu, przeładunku i składowania). Głównym zadaniem logistyki w transporcie jest:

„zapewnienie sprawnego przepływu dóbr fizycznych od momentu wytworzenia aż do ich eksploatacji, co oznacza, że transport obsługuje nie tylko szeroko rozumiane dostawy surowców i dystrybucję wyrobów gotowych, ale także obsługę zwrotów, obsługę serwisową procesów eksploatacyjnych, czy gromadzenie i recykling odpadów powstałych w procesie produkcji.”

Jak widać, aspektów tego zagadnienia jest bardzo dużo. Każdy z nich ma za zadanie usprawnić transport, dlatego wszystkie muszą ze sobą idealnie współgrać.

firma transportowa

Firma transportowa a logistyka

Każda firma transportowa (lub transportowo-spedycyjna) jest elementem bardzo złożonego łańcucha dostaw. Może ona być zarówno bezpośrednim dostawcą usług dla firm lub być jedynie podwykonawcą operatora logistycznego, którego zadaniem jest ingerencja w poszczególne etapy łańcucha dostaw. Okazuje się, że zleceniodawcy coraz częściej rezygnują z samodzielnej obsługi ładunku i zlecają pracę firmom specjalizującym się właśnie w logistyce transportowej.

Jeśli dana firma transportowa nie posiada pakietów logistycznych ma zdecydowanie mniejsze szanse sukcesu na obecnym rynku. Kształtuje się to na podstawie oczekiwań klientów.

Podsumowując, logistyka transportowa, a właściwie operator logistycznego zajmują się przede wszystkim sprawnym zarządzaniem transportem (po stronie zaopatrzenia i dystrybucji). Transport musi być zorganizowany tak, aby w jak największym stopniu umożliwić danemu przedsiębiorstwu maksymalne zwiększenie produkcji, a co za tym idzie- sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *